Cận cảnh Warwick, Quái Thú Sổng Chuồng trên máy chủ PBE!