Điểm tin Liên Minh ngày 12/01: Warwick ngay lập tức được tăng sức mạnh, và sự trở lại của Lulu hỗ trợ!

Share

Các thay đổi khác

 • Chỉnh sửa một chút tới phần vân phủ của Taliyah

taliyahxompare

taliyah

Chỉnh Sửa Cân Bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

lethality Sát Lực

67675756

 • Tỉ lệ xuyên giáp của Sát Lực ở cấp 1 tăng từ 40% lên 60%, và vẫn lên 100% ở cấp 18. Công thức thay đổi thành: [Xuyên giáp = Sát lực * (0.6 + (cấp độ của kẻ địch / 45))]
  • Riot Axesnói “Ở máy chủ chính thức đang là 40% và tăng thêm 60% khi lên 18. Với thay đổi mới này, 60% sẽ có ngay từ đầu, và tăng thêm 40% khi lên cấp 18.”
  • SmashGizmothêm “về cơ bản, thì giờ bạn sẽ khởi đầu với 60% giá trị của sát lực so với mục tiêu cấp 0, và lên 100% so với mục tiêu cấp 18.”

ghost Tốc Hành

 • Tốc độ di chuyển thay đổi từ [28-45% dựa theo cấp] thành [Tăng tối đa lên 35% sau 2 giây]

gfagdfg

lulu Lulu

 • Ngọn Thương Ánh Sáng (Q) năng lượng tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 50/55/60/65/70

warwick-icon-hi Warwick

[Lưu ý: Warwick đã được làm lại và đang thử nghiệm trên PBE, bao gồm cả bộ kĩ năng mới]

 • Cắn Xé (Q) giờ sẽ có thêm 100% tỉ lệ sức mạnh phép thuật

Ardent_Censer_item Lư Hương Sôi Sục

 • Nội Tại Duy Nhất tăng tốc độ đánh và cho khả năng hút máu trên đòn đánh giờ sẽ tỉ lệ theo cấp của mục tiêu.
  • Tốc độ đánh thay đổi từ 20% thành 20% lên 35% dựa theo cấp độ của mục tiêu
  • Hút máutrên đòn đánh thay đổi từ 20% lên 20-35% dựa theo cấp độ của mục tiêu

arde

athenes Cốc Quỷ Athene

 • Kháng phép tăng từ 25 lên 30

chalice Cốc Hài Hòa

 • Kháng phép tăng từ 25 lên 30

da-kiem-Draktharr Dạ Kiếm Drakthaar

 • Tổng giá quay trở lại như cũ, từ 3150 về 3250

Eye_of_the_Equinox_itemMắt Ma Thuật

 • Giờ có thêm +10% giảm thời gian hồi chiêu
 • Tổng giá tăng từ 2200 lên 2300 (giá hợp thành tăng từ 550 lên 650)

equi

knigt-vow Lời Thề Hiệp Sĩ

 • Tổng giá tăng giảm từ 2400 xuống 2300 (giá hợp thành giảm từ 800 xuống 700)

Mikael's_Crucible_item Hòm Bảo Hộ Mikael

 • Kháng phép tăng từ 35 lên 40

redemptionDây Chuyền Chuộc Tội

 • Máu giảm từ 400 xuống 300
 • Tốc độ hồi năng lượng tăng từ 75% lên 125%
 • Kích Hoạt Duy Nhất – giá trị máu hồi lại giảm từ [130 + 20 mỗi cấp] thành [40 + 25 mỗi cấp]

red

jb-intro-divider-2
Ngoài ra, các bạn có thể xem lại những cập nhật trước đó tại ĐÂY

Theo Surrender at 20